03:18 08/02/2010

Bảo hiểm BIDV lên kế hoạch IPO

M.Đức

Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đang lên kế hoạch để bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu trong năm 2010

Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đang lên kế hoạch để bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu trong năm 2010.

Thông tin này được ông Tôn Tùng Lâm, Phó giám đốc BIC, cho biết cuối tuần qua khi nói về định hướng hoạt động trong năm 2010.

Theo ông Lâm, dự kiến trong năm 2010, BIC là một trong hai thành viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tiến hành IPO, cùng với Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), như một bước “tiền trạm” để ghi nhận phản ứng của thị trường trước kế hoạch cổ phần hóa công ty mẹ là BIDV trong thời gian tới.

Với riêng BIC, việc xác định giá trị doanh nghiệp và các bước đi cụ thể cho kế hoạch cổ phần hóa đang được chuẩn bị, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 4 hoặc tháng 5 để có thể tiến hành IPO trong tháng 6/2010. Sau IPO, công ty này cũng dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu ngay trong năm này.

Nếu kế hoạch trên được triển khai như dự kiến, thị trường chứng khoán niêm yết sẽ có thêm cổ phiếu mới của ngành bảo hiểm, bên cạnh BVH của Tập đoàn Bảo Việt, BMI của Bảo Minh, PVI của Bảo hiểm Dầu khí và VNR của Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia.

Trong năm 2009, tổng doanh thu của BIC đạt 548,99 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2008. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên 402 tỷ đồng (tăng 36% so với năm 2008), doanh thu từ hoạt động đầu tài chính đóng góp 146,9 tỷ đồng (tăng 107% so với năm 2008).

Tổng tài sản đến cuối năm 2009 của công ty này đạt 1.808,96 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so với cuối năm 2008; vốn chủ sở hữu đạt 523,64 tỷ đồng; tổng quỹ dự phòng đạt 215 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 81,25 tỷ đồng, là mức lợi nhuận cao nhất trong 4 năm hoạt động.

Trong năm 2010, BIC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 35%, lợi nhuận tăng 23%, giữ vững vị trí trong Top 10 về thị phần, Top 5 về tỷ suất sinh lời/vốn trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.