16:18 13/07/2008

Bảo hiểm nhân thọ Samsung vào Việt Nam

Minh Đức

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung sẽ mở văn phòng đại diện tại Việt Nam vào ngày 15/7 tới

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung sẽ mở văn phòng đại diện tại Việt Nam vào ngày 15/7 tới.

Công ty này đã được Bộ Tài chính cấp phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào ngày 17/4/2008.

Trong thời gian tới, văn phòng trên sẽ nghiên cứu xây dựng nhưng mô hình kinh doanh đa dạng phù hợp với tình hình Việt Nam, xây dựng chiến lược đầu tư để chuẩn bị xâm nhập, đồng thời đảm nhận vai trò tìm hiểu tình hình thị trường và khai thác cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Theo giới thiệu, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Samsung không chỉ là thành viên chủ lực của Công ty Điện tử Samsung mà còn của cả Tập đoàn Samsung, với doanh thu năm 2007 lên đến 27,6 tỷ USD, giữ mức thị phần cao nhất 28% tại thị trường Hàn Quốc về doanh thu bảo hiểm thu nhập.

Tính cả văn phòng đại diện tại Việt Nam, công ty này đang vận hành 11 văn phòng tại 7 nước trên thế giới dưới hình thức văn phòng đại diện, pháp nhân đầu tư và công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ.