15:41 23/09/2007

Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo Việt vững ngôi đầu

T.M.Đức

Sau 8 tháng đầu năm, Bảo Việt tiếp tục củng cố ngôi đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ

Bảo Việt vừa mua 5% vốn điều lệ (225 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng SSG.
Bảo Việt vừa mua 5% vốn điều lệ (225 tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng SSG.
Sau 8 tháng đầu năm, Bảo Việt tiếp tục củng cố ngôi đầu về doanh thu phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ.

Tính đến hết tháng 8/2007, tổng doanh thu của Bảo Việt (bao gồm doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu đầu tư tài chính và doanh thu khác) ước đạt 4.800 tỷ, bằng 66% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc phi nhân thọ ước đạt 1.442 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước. Với số thu này, Bảo Việt dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc nhân thọ của Bảo Việt ước đạt 2.124 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu khai thác mới tăng trưởng khoảng 35% so với cùng kỳ, giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường.

Doanh thu đầu tư tài chính trong 8 tháng ước đạt 1.033 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch năm.

Theo Bảo Việt, trong 4 tháng còn lại của năm, tập đoàn này sẽ thực hiện nhiều chương trình để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2007.

Hiện Bảo Việt cũng đang hoàn tất những bước cuối cùng của quá trình cổ phần hoá. Sau khi đã chọn được các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, dự kiến đầu tháng 10/2007 Bảo Việt sẽ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để xem xét thông qua điều lệ, kế hoạch kinh doanh, bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát… Tập đoàn Bảo Việt cũng sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh, chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.