10:13 26/04/2014

Bảo hiểm PVI được nâng hạng tín nhiệm

N.H

Công ty Bảo hiểm PVI – công ty con của PVI đang niêm yết trên sàn HNX vừa được nâng mức xếp hạng năng lực tài chính

<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Bà Susanna Lam – Giám đốc điều hành A.M. Best Châu Á Thái Bình Dương trao chứng nhận “B++” cho Ban lãnh đạo Bảo hiểm PVI</span>
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">Bà Susanna Lam – Giám đốc điều hành A.M. Best Châu Á Thái Bình Dương trao chứng nhận “B++” cho Ban lãnh đạo Bảo hiểm PVI</span>
Tổ chức đánh giá tín nhiệm A.M.Best vừa trao chứng nhận xếp hạng năng lực tài chính “B++” cho Công ty Bảo hiểm PVI – công ty con của PVI đang niêm yết trên sàn HNX. Mức xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành cũng được nâng lên mức “bbb” – đủ năng lực.

Kết quả nâng hạng phản ánh khả năng đáp ứng yêu cầu vốn điều chỉnh theo rủi ro được cải thiện, kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, vị thế vững chắc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, sự cam kết tuyệt đối của Bảo hiểm PVI đối với Khách hàng và sự hỗ trợ từ các cổ đông.

A.M.Best cũng cho rằng kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm khả quan cùng hoạt động đầu tư ổn định đã thúc đẩy sự tăng trưởng tốt của Bảo hiểm PVI.

Ngoài việc được hỗ trợ tài chính từ PVI Holdings, các cổ đông chiến lược của PVI Holidngs, bao gồm Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Talanx, đã cử các chuyên gia nhiều kinh nghiệm hỗ trợ Bảo hiểm PVI và thực hiện chuyển giao kiến thức, hỗ trợ phát triển kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho Bảo hiểm PVI. 

Với việc nâng hạng tín nhiệm A.M.Best lên B++ sẽ giúp cho Bảo hiểm PVI thuận lợi hơn trong việc nâng khả năng giữ lại đối với các dịch vụ tốt, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác với thị trường thế giới. Đây cũng là mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất mà các doanh nghiệp bảo hiểm nội đạt được trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.