12:33 22/04/2017

Bảo hiểm Quân đội bị phạt 125 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với MIC

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC, có địa chỉ đặt tại tầng 15, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Hà Nội.
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC, có địa chỉ đặt tại tầng 15, tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Hà Nội.
Ngày 21/4/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội (MIC).

Theo đó, công ty này bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cụ thể, ngày 4/3/2014, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội đã hoàn thành đợt chào bán 10 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận số 69/GCN-UBCK ngày 03/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Trước đó, MIC đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với số cổ phiếu đăng ký là 80 triệu cổ phiếu, mã chứng khoán là MIG. VSD nhận lưu ký cổ phiếu MIG từ ngày 17/4/2017 và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội đăng ký giao dịch cổ phiếu MIG trên thị trường UPCoM tại HNX.