06:37 09/12/2011

Bảo hiểm SHB - Vinacomin: Những bước đi đầu tiên

Thúy Quỳnh

Sau hai năm hoạt động, SVIC đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đứng thứ 13/28 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Với phương châm “An toàn để phát triển”, SVIC định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Với phương châm “An toàn để phát triển”, SVIC định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Mới thành lập năm 2008, nhưng liên tiếp hai năm liền (2009 - 2010), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB - Vinacomin (SVIC) đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất được Bộ Công Thương trao giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam.

Năm 2008, giữa bối cảnh nền kinh tế đất nước vật lộn với khủng hoảng và những biến động phức tạp, sự ra đời của SVIC là nỗ lực quyết tâm rất lớn của các cổ đông sáng lập bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và các cổ đông khác.

Với phương châm “An toàn để phát triển”, SVIC định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Cho đến nay, công ty đã có trong tay một mạng lưới gồm: 15 công ty thành viên, 57 phòng bảo hiểm tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, với 439 cán bộ nhân viên trong đó có hơn 70% có trình độ đại học trở lên, tuyển dụng và đào tạo được trên 1160 đại lý bảo hiểm.

Trong năm 2009, tổng doanh thu của SVIC đạt 182 tỷ đồng, bằng 114,3 % kế hoạch, trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 142 tỷ đồng, bằng 120,5 % kế hoạch, dự phòng nghiệp vụ hơn 70 tỷ đồng đạt 179 % kế hoạch.

Năm 2010, tổng doanh thu của SVIC đạt 338,7 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch, tăng trưởng 85% so với năm 2009.

Sau hai năm hoạt động, SVIC đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đứng thứ 13/28 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chiếm 1,62% thị phần. Lợi nhuận trước thuế đạt 25,6 tỷ đồng, tăng trưởng 195% so với năm 2009.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 6%, bằng 100% kế hoạch, tăng trưởng 140% so với năm 2009. Dự kiến năm 2011, tổng doanh thu của SVIC đạt 390 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2010, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng, tăng trưởng 64% so với năm 2010.

Trong 5 năm tới, SVIC phấn đấu đạt mức doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng bình quân 20%, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu tài chính do đại hội cổ đông giao.