19:16 13/11/2020

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ba năm liên tiếp đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

P.V

Liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ.

Liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin.

Tiếp theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lần lượt là: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.

Đó là kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mới đây.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo 3 nhóm cơ quan, đơn vị (các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), với 6 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm và tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Theo Bảng xếp hạng như vậy, chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trung bình của khối Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2019 tăng so với năm 2018. Trong đó, khối các cơ quan thuộc Chính phủ đã đạt 0,6 điểm trong năm 2019, tăng 0,05 điểm so với năm 2018. 

Các chỉ số thành phần gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; Trang/Cổng Thông tin điện tử; cơ chế, chính sách (trừ nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin) của các cơ quan thuộc Chính phủ đều tăng, trong đó chỉ số về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin tăng nhiều nhất.

Điều này chứng tỏ, trong năm 2019, các cơ quan thuộc Chính phủ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Với kết quả đó, đã ghi nhận những nỗ lực, thành tích của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ của Ngành, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong những năm qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính luôn được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hóa Ngành, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

Cụ thể, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt công tác ứng dụng công nghệ thông tin và được người dân, tổ chức đánh giá cao, nổi bật như: Triển khai hệ thống thu nộp, chi trả điện tử Bảo hiểm Xã hội; hệ thống giao dịch điện tử cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) trong trả lời, giải đáp người dân, doanh nghiệp về chế độ, chính sách Bảo hiểm Xã hội. 

Đáng chú ý, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã xây dựng và triển khai Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm Y tế kết nối liên thông với 100% cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trong phạm vi toàn quốc để thực hiện quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh toán Bảo hiểm Y tế, là công cụ hỗ trợ đắc lực dùng để giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Với mục tiêu "Xây dựng ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp", thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cùng với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm Xã hội.