09:53 14/01/2008

Bảo Minh ký hoàn hợp đồng 4 tỷ USD với Vietnam Airlines

Tú Uyên

Đây là hợp đồng bảo hiểm cho năm 2008 với giá trị bảo hiểm lên đến gần 4 tỷ USD (tương đương với 64.000 tỷ đồng)

Ngày 11/1/2008, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đã hoàn tất hợp đồng bảo hiểm cho toàn bộ hành khách và đội bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Đây là hợp đồng bảo hiểm cho năm 2008 với giá trị bảo hiểm lên đến gần 4 tỷ USD (tương đương với 64.000 tỷ đồng).

Theo hợp đồng này, toàn bộ trách nhiệm, thân máy bay và hành khách (9 triệu lượt hành khách) của Vietnam Airlines sẽ được Bảo Minh bảo hiểm theo các điều khoản và chuẩn mực quốc tế.

Hợp đồng tái tục bảo hiểm cho lĩnh vực hàng không này thể hiện cam kết hợp tác lâu dài giữa Bảo Minh với Vietnam Airlines trong việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm tốt nhất cho các hành khách đi lại bằng máy bay của Vietnam Airlines, đồng thời không ngừng nâng cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.