08:22 17/11/2015

Bảo Minh muốn trở thành cổ đông của FPT

Hà Anh

BMI đăng ký mua 100.000 cổ phiếu FPT từ ngày 19/11 đến ngày 18/12/2015 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận

10 doanh nghiệp mà SCIC được chọn thời điểm để thoái vốn.<br>
10 doanh nghiệp mà SCIC được chọn thời điểm để thoái vốn.<br>
Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE).

Theo đó, BMI đăng ký mua 100.000 cổ phiếu FPT từ ngày 19/11 đến ngày 18/12/2015 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Trước giao dịch này, BMI chưa sở hữu cổ phần FPT.

Được biết, BMI và FPT đều nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ phải thoái vốn.

Hiện, ông Lê Song Lai - Phó tổng giám đốc SCIC, cũng là thành viên Hội đồng quản trị của BMI và FPT.

Trước đó, FPT cho biết, kết thúc 9 tháng năm 2015, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.257 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.202 đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.