01:54 13/04/2007

Bảo Minh phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

L.Hương

Tổng số lượng phát hành thêm sẽ là 32,1 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá 321 tỷ đồng

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bảo Minh hôm 12/4 vừa qua.
Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bảo Minh hôm 12/4 vừa qua.
Đại hội cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) vừa diễn ra trong sáng ngày 12/4 đã thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực góp của Bảo Minh từ 434 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng, tăng gần 74%.

Như vậy, tổng số lượng phát hành thêm sẽ là 32,1 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị theo mệnh giá 321 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành 17,36 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, phát hành 2,17 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Bảo Minh (bao gồm cả thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát) có tên trong danh sách cán bộ và có hợp đồng lao động thời hạn từ một năm trở lên với Bảo Minh tại thời điểm 31/3/2007 với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, nhằm thu hút những cán bộ giỏi.

Tuy nhiên, cán bộ công nhân viên Bảo Minh được phép chuyển nhượng 20% số cổ phiếu được mua sau khi phát hành, 40% sau 2 năm và 40% còn lại sau 4 năm.

Trong trường hợp cán bộ công nhân viên tự nguyện xin thôi việc tại Bảo Minh, hoặc bị Bảo Minh kỷ luật buộc thôi việc thì số cổ phiếu được mua ưu đãi còn lại chưa được quyền chuyển nhượng sẽ phải hoàn trả lại cho Bảo Minh và được nhận lại số tiền gốc đã đóng.

12,57 triệu cổ phiếu còn lại được phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo phương thức phát hành riêng lẻ theo giá thỏa thuận. Thời gian phát hành dự kiến sau khi Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Bảo Minh.

Năm 2006, cổ tức chia cho cổ đông của Bảo Minh là 12%. Năm 2007, tổng doanh thu Bảo Minh dự kiến tăng 9,5% so với năm 2006, đạt 1.585 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế tăng 10% so với năm 2006, đạt 110 tỷ đồng. Mức chia cổ tức trên 10%.