10:26 30/03/2012

Bảo Việt dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 14% năm 2012

Tú Uyên

Ngày 29/3, Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH-HOSE) tổ chức họp báo công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011

Năm 2011, Bảo Việt giữ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và thứ 2 ở bảo hiểm nhân thọ.
Năm 2011, Bảo Việt giữ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và thứ 2 ở bảo hiểm nhân thọ.
Ngày 29/3, Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH-HOSE) tổ chức họp báo công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2011 đạt 1.521 tỷ đồng, tăng trưởng 17,31%. Trong đó lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 606 tỷ đồng, giảm 0,32% so với 2010; Bảo hiểm Bảo Việt đạt 447 tỷ đồng, tăng 33,51%; lợi nhuận từ Ngân hàng Bảo Việt là 154 tỷ đồng và lợi nhuận và thu nhập đầu tư từ hoạt động quản lý quỹ và kinh doanh chứng khoán là 143 tỷ đồng.

Doanh thu hợp nhất của BVH năm 2011 đạt 14.872  tỷ đồng, cao hơn 15,32% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, vẫn chiếm chủ yếu, đạt 9.751 tỷ đồng, tăng trưởng 13,66%.

Riêng Tập đoàn Bảo Việt (công ty mẹ) đạt lợi nhuận trước thuế 918 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2,89 % so với cùng kỳ năm 2010; doanh thu đạt 1.618 tỷ đồng, tăng trưởng 28,3%; vốn chủ sở hữu tăng từ 10.514 tỷ đồng lên 11.228 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 12.529 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh này, Bảo hiểm Bảo Việt (kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ) giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường với 24% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc; Bảo Việt Nhân thọ (kinh doanh bảo hiểm nhân thọ) duy trì vị trí thứ 2 với 29% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Doanh thu bán hàng qua kênh bancassurance tăng 70% so với năm 2010, đạt 19 tỷ đồng. Số lượng khách hàng tính tới thời điểm cuối nãm 2011 đạt 44.490 người, tăng hơn 3 lần so với năm 2010. Thị phần môi giới của Công ty Chứng khoán Bảo Việt tiếp tục tăng trưởng ở mức trên 30% trong năm 2011 và nằm trong top 10 công ty có thị phần lớn nhất tại HNX. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt giữ vững vị trí là một trong 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất Việt Nam và sở hữu một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường (tính theo giá trị của quỹ).

Được biết, kết thúc 2 tháng đầu năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt (phi nhân thọ) đạt 976 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ 2011; Bảo Việt Nhân thọ đạt 1.077 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Theo lãnh đạo Tập đoàn, kết quả này khá lạc quan do 2 tháng đầu năm thường rơi vào các ngày lễ tết.

Năm 2012, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tăng trưởng 20% về doanh thu và 14% về lợi nhuận so với 2011. Kế hoạch này sẽ được trình đại hội cổ đông (dự kiến diễn ra vào ngày 26/4) thông qua.