16:20 26/01/2008

Bảo Việt và Techcombank hợp tác toàn diện

Hoàng Đạt

Ngân hàng Kỹ thương Techcombank và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa ký thỏa thuận hình thành một liên kết toàn diện giữa ngân hàng và bảo hiểm

Ngân hàng Kỹ thương Techcombank và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) vừa ký thỏa thuận hình thành một liên kết toàn diện giữa ngân hàng và bảo hiểm.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực kinh doanh, hợp tác toàn diện này góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động thông qua việc hợp tác phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng cho sự phát triển của Techcombank và của Bảo hiểm Bảo Việt.

Theo thỏa thuận này, hai bên hướng tới mục tiêu Techcombank sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính của Bảo hiểm Bảo Việt, các đơn vị thành viên và khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt.

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ phối hợp với Techcombank cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng của ngân hàng này.

Cụ thể, Techcombank sẽ tư vấn, giới thiệu Bảo hiểm Bảo Việt làm nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng của Techcombank, bao gồm các sản phẩm: bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm cháy nổ...

Bảo hiểm Bảo Việt sẽ sử dụng các dịch vụ ngân hàng do Techcombank cung cấp bao gồm: các dịch vụ tài khoản, dịch vụ tiền gửi, thu chi tiền mặt tại chỗ, thu phí bảo hiểm, dịch vụ thẻ và trả lương qua tài khoản, dịch vụ cho vay tín chấp...

Ngoài ra, Techcombank và Bảo hiểm Bảo Việt cũng sẽ mở rộng liên kết, hợp tác đối với các lĩnh vực như marketing, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên kết Bancassurance, thực hiện các ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.