09:46 13/03/2009

BaoViet Bank được cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa xác nhận BaoViet Bank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngọai hối trên thị trường trong nước

Ngày 12/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoViet Bank) đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngọai hối trên thị trường trong nước.

Theo đó, BaoViet Bank được hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế; huy động vốn, cho vay và bảo lãnh bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;...

Baoviet Bank có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.