14:31 15/04/2011

BaoVietBank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ

Minh Đức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2011

Năm 2011, BaoVietBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng.
Năm 2011, BaoVietBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2011.

Nghị quyết của đại hội trên đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 3.150 tỷ đồng. Nếu phương án phát hành thành công, BaoVietBank sẽ đáp ứng đủ yêu cầu về vốn pháp định theo Nghị định 141 của Chính phủ.

Trước đó, kế hoạch tăng vốn của ngân hàng này gặp một số trở ngại ở hai điểm chính: thứ nhất, cổ đông sáng lập là Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua chủ trương thoái vốn “trong thời gian sớm nhất có thể”; thứ hai, cổ đông sáng lập khác là Tập đoàn Bảo Việt - tập đoàn của Nhà nước - khi đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, cho biết Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận cho Bảo Việt tiếp tục tham gia góp vốn vào BaoVietBank. Còn ở trường hợp của CMC, hiện chưa có thông tin mới liên quan được công bố.

Cùng với phương án tăng vốn, đại hội cổ đông BaoVietBank cũng thông qua những nội dung chính về kết quả và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

Năm 2010, BaoVietBank đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông giao đầu năm: tổng tài sản đạt 13.718 tỷ đồng, vượt kế hoạch 109%; huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 7.291 tỷ đồng, vượt kế hoạch 103%; cho vay đạt các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 5.615 tỷ đồng, vượt 113%; lợi nhuận trước thuế đạt 176,8 tỷ đồng, vượt 131%.

Năm 2011, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng trưởng cao tất cả các chỉ tiêu kinh doanh. Cụ thể, tổng tài sản dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng, bằng 138% năm 2010; huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 10.000 tỷ đồng, bằng 137%; cho vay các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 6.700 tỷ đồng, bằng 120%; lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, bằng 112%; mạng lưới đạt 31 đơn vị, bằng 119% năm 2010.