11:09 24/10/2012

BaoVietBank: Nợ xấu vượt 6%, tín dụng giảm mạnh

Thu Thủy

Đến hết quý 3, tổng dư nợ cho vay của BaoVietBank đạt trên 5.790 tỷ đồng, giảm trên 11% so với đầu năm nay

Hết quý 3/2012, tiền gửi của khách hàng tại BaoVietBank là 5.390 tỷ đồng, giảm trên 23% so với đầu năm nay.
Hết quý 3/2012, tiền gửi của khách hàng tại BaoVietBank là 5.390 tỷ đồng, giảm trên 23% so với đầu năm nay.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2012.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 của ngân hàng đạt 5,2 tỷ đồng, giảm gần 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, BaoVietBank lãi ròng gần 74 tỷ đồng, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với cùng kỳ năm ngoái, các khoản thu nhập của ngân hàng này trong quý 3/2012 vẫn khá ổn định, tuy nhiên, riêng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới trên 40 tỷ đồng, tăng gần 720% so với quý 3/2011.

Có thể thấy, việc trích lập dự phòng tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của ngân hàng này sụt giảm so với cùng kỳ.

Đến hết quý 3, tổng dư nợ cho vay của BaoVietBank đạt trên 5.790 tỷ đồng, giảm gần 14% so với đầu năm nay. Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng tại BaoVietBank là 5.390 tỷ đồng, giảm trên 23% so với đầu năm nay.

Đến 30/9, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) của BaoVietBank là 164,6 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nhóm 4) là trên 20 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn là trên 170 tỷ đồng. Như vậy, nợ xấu của BaoVietBank đạt trên 354 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ nợ xấu 6,12%.

Đến hết quý 3, vốn điều lệ của BaoVietBank là 1.500 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập của ngân hàng này gồm: Tập đoàn Bảo Việt (nắm giữ 52% cổ phần), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (nắm 8% cổ phần), Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC (nắm 9,9% cổ phần). Hiện lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng này đạt trên 90 tỷ đồng.