09:22 03/06/2011

BAS được giao dịch trong 15 phút đóng cửa

Mai Anh

Giá tham chiếu của BAS vào ngày 6/6 bằng giá đóng cửa của BAS vào ngày 14/4 và biên độ dao động giá là +/-20% so với giá tham chiếu

BAS dự kiến lỗ 6 tỷ đồng trong năm 2011.
BAS dự kiến lỗ 6 tỷ đồng trong năm 2011.
Ngày 1/6/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 75/2011/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Basa (mã BAS-HOSE) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và cho phép cổ phiếu BAS được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 6/6/2011.

Giá tham chiếu của cổ phiếu BAS vào ngày 6/6 bằng giá đóng cửa của BAS vào ngày 14/4/2011 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch) và biên độ dao động giá là +/-20% so với giá tham chiếu.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 đạt 7,77 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -1,4 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -4,04 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -3,17 tỷ đồng.

BAS cho biết, trong quý 1, công ty lỗ 3,17 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 2, mức lỗ sẽ cao hơn quý 1 do chi phí tài chính quý 2 (lãi suất ngân hàng 21%) tăng cao so với chi phí tài chính quý 1 (chi phí vay là 1,24 tỷ đồng, lãi ngân hàng là 17%/năm). Doanh thu thấp do công ty thiếu vốn để hoạt động do ngân hàng thắt chặt tín dụng và thu mua cá nguyên liệu phải trả ngay thay vì trả chậm như trước.

Hiện công ty đang gấp rút hoàn thiện hệ thống sản phẩm mới đưa vào hoạt động vào đầu tháng 6 để tăng doanh thu, giảm lỗ. Doanh thu năm 2011 dự kiến đạt 65 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế lỗ 6 tỷ đồng.