16:08 16/11/2012

Bắt đầu thanh tra Vietinbank

Bảo Anh

Trong vòng 80 ngày kể từ 15/11, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Vietinbank

Theo báo cáo tài chính quý 3/2012, tổng tài sản của VietinBank tăng 9,6% so với quý 2/2012
Theo báo cáo tài chính quý 3/2012, tổng tài sản của VietinBank tăng 9,6% so với quý 2/2012
Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Theo đó, trong vòng 80 ngày kể từ 15/11, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Vietinbank trong giai đoạn từ 2009 - 30/9/2012. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, nếu cần thiết cơ quan thanh tra có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Theo ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng thanh tra Chính phủ, ngoài nội dung chủ đạo là thanh tra việc chấp hành pháp luật, đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các hoạt động tín dụng; hoạt động đầu tư tài chính, việc mua sắm, thuê tài sản; việc sử dụng các quỹ; những nội dung khác khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Đoàn thanh tra sẽ do ông Đào Trung Kiên, Phó vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Ông Kiên cũng có trách nhiệm giúp Tổng thanh tra Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, giám sát đôn đốc đoàn thanh tra; giúp Tổng thanh tra Chính phủ xử lý hoặc trình Tổng thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2012, tổng tài sản của VietinBank tăng 9,6% so với quý 2/2012; lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 3.177 tỷ đồng và 2.414 tỷ đồng, gấp 4,23 lần và 4,27 lần so với quý 2/2012. Lũy kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt gần 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 4.500 tỷ đồng (lần lượt tăng 7,6% và 10,4% so với cùng kỳ 2011).