15:13 03/04/2014

“Bầu” Thụy thu gần 236 tỷ từ bán Chứng khoán Xuân Thành

Hà Anh

Ông Thụy đã bán thành công 22,25 triệu cổ phiếu bằng phương pháp thỏa thuận và thu về gần 236 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VIX trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VIX trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX-HNX).

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thụy, còn được gọi là “bầu” Thụy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIX, đăng ký bán toàn bộ 22.250.000 cổ phiếu, chiếm 74,17% vốn điều lệ tại VIX theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 31/3 đến ngày 30/4.

Tuy nhiên, ngày 31/3, ông Thụy đã bán thành công 22,25 triệu cổ phiếu như đã đăng ký. Theo dữ liệu trên HNX ông Thụy bán số cổ phiếu trên bằng phương pháp thỏa thuận, thu về 235,85 tỷ đồng. Như vậy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIX chính thức không còn là cổ đông của công ty.

Hiện chưa có thông tin về đối tác nhận chuyển nhượng 22,25 triệu cổ phiếu từ bầu Thụy. Nếu nhận toàn bộ, đối tác đó sẽ là cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Xuân Thành trực tiếp nắm giữ trên 74% vốn điều lệ của VIX.