07:50 15/03/2013

BBC đang tiến hành khởi kiện PVI

Hà Anh

BBC đang tiến hành khởi kiện PVI do hai bên chưa thống nhất được phương pháp xác định giá trị bồi thường

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012 đã kiểm toán.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2012 của BBC đạt 929,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,88 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ (46,3 tỷ đồng). EPS đạt 1.679 đồng.

Đáng chú ý là công ty kiểm toán có lưu ý rằng ngày 25/2/2011, dây chuyền sản xuất bánh Pie thuộc Công ty TNHH một thành viên Bibica miền Đông (công ty con của BBC) bị hỏa hoạn.

Theo Ban giám đốc của BBC thì tổng chi phí khôi phục lại dây chuyền sản xuất bánh Pie này đến 31/12/2012 là 146 tỷ đồng, trong đó, giá trị tổn thất của hàng tồn kho và giá trị còn lại của tài sản cố định hư hỏng do hỏa hoạn là hơn 40,86 tỷ đồng. Chi phí để khôi phục dây chuyền sản xuất bánh Pie là 105,15 tỷ đồng. Dây chuyền Lotte Pie đã chính thức trở lại hoạt động bình thường từ ngày 5/2/2012.

Tài sản bị hỏa hoạn được Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí (PVI) chịu trách nhiệm bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản C21/TSKT/15/15/10 ký ngày 16/6/2010 với giá trị bảo hiểm là 220 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng, BBC và PVI chưa thống nhất được phương pháp xác định giá trị bồi thường, do đó BBC đang tiến hành các thủ tục khởi kiện ra tòa, đòi bồi thường theo hợp đồng.

Số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất của BBC có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả thương thảo giá trị đền bù. Khoản chênh lệch giữa giá trị tổn thất với giá trị được đền bù sẽ được ghi nhận như một khoản thu nhập hoặc chi phí vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của công ty.