09:05 10/06/2008

BBC hoãn phát hành cổ phiếu

M.Tú

Bibica hoãn phát hành 4,6 triệu cổ phiếu vì thị trường không thuận lợi sẽ làm ảnh hưởng đến thành công của phương án phát hành

Bibica hoãn phát hành 4,6 triệu cổ phiếu vì thị trường không thuận lợi sẽ làm ảnh hưởng đến thành công của phương án phát hành.

Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Công ty Cổ phần bánh kẹo Biên Hòa - Bibica đã hoàn tất việc chào bán 4,65 triệu cổ phiếu đợt một cho cổ đông chiến lược vào ngày 5/3/2008.

Dự kiến, Bibica sẽ phải thực hiện việc chốt danh sách và phân phối 4,63 triệu cổ phiếu của đợt hai cho cổ đông hiện hữu trước ngày 5/6/2008.

Tuy nhiên, do việc phát hành thêm cổ phần diễn ra trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục sụt giảm, không thuận lợi... vì ngoài khả năng tác động đến mức độ pha loãng giá cổ phiếu, việc phát hành trong thời điểm này còn ảnh hưởng đến thành công của phương án phát hành.

Do đó, Bibica đã đề nghị với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép tạm hoãn đợt phát hành này và sẽ đăng ký phát hành vào thời điểm thuận lợi hơn.