07:00 17/02/2009

BBC trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 2/4, BBC sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BBC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BBC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 26/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 2/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Bibica (BBC-HOSE).

Theo đó, ngày 2/4/2009, BBC sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/ mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Bibica - 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu BBC vào các ngày 27/2, 2/3 và 3/3/2009.

Được biết, ngày 28/3/2009, BBC sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm2009 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM nhằm báo cáotình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; phương hướng hoạtđộng sản xuất kinh doanh năm 2009; bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quảntrị.