06:50 03/07/2008

BCC được niêm yết bổ sung cổ phiếu

N.Anh

Sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho BCC được niêm yết bổ sung 5.661.397 cổ phiếu

Ngày 01/7/2008, sàn Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC) được niêm yết bổ sung 5.661.397 cổ phiếu.

Được biết, BCC kinh doanh các lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu xi măng, clinker; sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác.

Hiện nay Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đang tập trung mọi nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự án dây chuyền mới Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn có công suất 2 triệu tấn sản phẩm/năm vào cuối năm 2008, đưa công suất của nhà máy lên 3,8 triệu tấn xi măng/năm.