19:34 01/05/2008

BCCI đưa ra kế hoạch hoạt động 2008

Ái Vân

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh sẽ chi trả cổ tức năm 2008 chiếm trên 15% vốn điều lệ tương đương với hơn 81 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 để tổng kết hoạt động kinh doanh 2007 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2008.

Tại đại hội cổ đông, lãnh đạo BCCI đã công bố tổng mức chi trả cổ tức năm 2008 chiếm trên 15% vốn điều lệ tương đương với hơn 81 tỷ đồng.

Tổng mức chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2007 đạt 65 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 12%/vốn điều lệ. Năm 2007, BCCI đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ đồng lên 542 tỷ đồng. Hiện công ty đang chuẩn các hoạt động cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Năm vừa qua, thông qua các kinh doanh nhà ở, đất ở công ty đã thu về nguồn doanh thu đạt gần 234 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư trực tiếp, tổng doanh thu đã đạt gần 458 tỷ đồng. Nguồn lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch năm. Nộp ngân sách: 79,064 tỷ đồng.

Trong năm 2008, BCCI đề ra kế hoạch hoạt động với doanh thu đạt 833 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt trên 287 tỷ đồng. Hiện, BCCI đã và đang đầu tư vào 25 dự án về nhà ở, cao ốc văn phòng, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.