09:09 30/11/2007

BCCI hợp tác chiến lược với 3 quỹ đầu tư lớn

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã ký Hợp đồng hợp tác chiến lược với 3 đối tác là Vina Capital, Dragon Capital và Temasek

Ngày 29 tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) và 3 đối tác là Vina Capital, Dragon Capital và Temasek (Singapore) đã ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược.

Ba nhà đầu tư chiến lược giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư bất động sản và quản lý sẽ cùng với BCCI khai thác tối đa các cơ hội tham gia đầu tư, phát triển trong lĩnh vực bất động sản cũng như các lĩnh vực đầu tư khác của BCCI.

Theo dự kiến, cổ phiếu của BCCI sẽ chính thức được niêm yết tại HOSE vào đầu năm 2008. Đầu tháng 11/2007, BCCI đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ từ 270 tỉ đồng 542 tỉ đồng với tổng số cổ phiếu phát hành là 27.200.000 cổ phiếu, trong đó cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 16,2 triệu cổ phiếu, cho cán bộ công nhân viên là 1 triệu cổ phiếu, cho các nhà đầu tư chiến lược là 10 triệu cổ phiếu.

Riêng lượng cổ phiếu phát hành cho các nhà đầu tư chiến lược được phân phối như sau: Công ty Vina Capital 4 triệu cổ phiếu, Công ty Dragon Capital 3,3 triệu cổ phiếu và Công ty Temasek Holdings 2,7 triệu cổ phiếu.

Tính tới hết tháng 9/2007, BCCI đạt doanh thu thuần 320,288 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cả năm 2006, lợi nhuận sau thuế đạt 85,644 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cả năm 2006.