09:37 06/10/2011

BCI đã đầu tư gần 309 tỷ đồng vào hai dự án bất động sản

Minh Hà

Tổng số tiền thu được là hơn 361 tỷ đồng và tính đến 31/8/2011, công ty đã đầu tư gần 309 tỷ đồng vào hai dự án bất động sản

Diễn biến giá cổ phiếu BCI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BCI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HSX) báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành 18.067.000 cổ phiếu với tổng số tiền thu được là hơn 361 tỷ đồng, nhằm tăng vốn điều lệ trong năm 2010.

Theo đó, tính đến 31/8/2011, công ty đã đầu tư gần 309 tỷ đồng vào hai dự án bất động sản. Trong đó, BCI đã chi 234 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 11A và 74 tỷ đồng để thu hồi đất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phong Phú 2.

Trước đó, ngày 29/8/2011, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua việc chuyển nhượng 2,45 triệu cổ phần tương đương 70% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khu công nghiệp Phong Phú (PPIP) có trụ sở tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM. Tuy nhiên, công ty chưa công bố giá chuyển nhượng cổ phần.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2011, doanh thu của BCI đạt 108,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 63,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 29,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, EPS đạt 481 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 1.284,48 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 304,7 tỷ đồng; cổ tức 20%.