15:58 15/04/2011

BCI hủy phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên

Minh Hà

BCI hủy phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá 20.000 đồng/cổ phiếu do không có người đăng ký mua

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) công bố thông tin về việc hủy phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với giá 20.000 đồng/cổ phiếu do cán bộ công nhân viên không đăng ký mua.

Trước đó, BCI thông báo thu được 361,42 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 604/UBCK-GCN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7/7/2010. Công ty đã sử dụng 179,22 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính Khu dân cư 11A và 62,69 tỷ đồng nhằm thu hồi đất và đầu tư xây dựng kỹ thuật chính Khu dân cư Phong Phú 2.

Ngày 22/4/2011, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp.HCM.