19:24 13/05/2010

BCI trả cổ tức bằng tiền, SJD trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của BCI và SJD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền của BCI và bằng cổ phiếu của SJD.

* 26/5 đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE).

Theo đó, ngày 21/6, BCI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh - 550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM.

* 26/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE).

Theo đó, SJD sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 20% tương đương 10:2 (10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu phát hành thêm). Ngày giao dịch dự kiến là ngày 10/6/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn - thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BCI và SJD vào các ngày 25/5, 26/5 và 27/5/2010.