08:29 12/03/2015

Bên trong cửa hiệu bán lẻ đầu tiên của Google

Diệp Vũ

Google vừa mở cửa hiệu bán lẻ đầu tiên tại London, Anh, đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm cạnh tranh với Apple Store