17:55 08/05/2014

Bên trong giàn khoan Trung Quốc trên biển Đông

Diệp Vũ

Hình ảnh cận cảnh về HD-981, giàn khoan Trung Quốc đang được hạ đặt trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam