11:16 27/03/2017

Bên trong nhà máy điều hòa “cả quận dùng chung” tại Nhật

An Huy

Nhật Bản từ lâu đã chú trọng xây dựng những nhà máy sưởi và làm mát cho từng vùng