19:01 28/10/2013

Bên trong nhà máy Nokia Việt Nam

Mạnh Chung

Nhà máy sản xuất điện thoại Nokia Việt Nam chính thức khánh thành ngày 28/10 tại Bắc Ninh

<br>
<br>