08:52 16/01/2014

Bên trong Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông

Duy Cường

Cùng VnEconomy đi thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEx)

<br>
<br>