10:38 12/03/2010

BHS công bố lãi hơn 22 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Huyền Thương

Công ty Cổ phần đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể, trong hai tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của công ty ước đạt 278,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 22,25 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/2/2010, HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu BHS ra khỏi diện cảnh báo do công ty đã khắc phục được nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 phát sinh âm.

Được biết, năm 2009, lợi nhuận sau thuế của BHS đạt hơn 120 tỷ đồng, từ mức lỗ 43 tỷ đồng trong năm 2008.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3, giá cổ phiếu BHS ở mức 38.000 đồng, giá trị vốn hóa thị trường đạt 704 tỷ đồng.