12:07 20/05/2013

BHS, PTB, SKS, HLD và HBE thay nhân sự chủ chốt

Hà Anh

BHS, PTB, SKS, HLD, HBE vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự

Diễn biến giá cổ phiếu BHS trong 3 thán qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BHS trong 3 thán qua - Nguồn: HOSE.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố nhiều doanh nghiệp niêm yết thay đổi nhân sự chủ chốt.
 
* Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tựu, kể từ ngày 20/5 do ông này xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

* Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) công bố bổ nhiệm lại chức danh của Ban giám đốc gồm: ông Lê Vỹ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc gồm: ông Phan Quốc Hoài; ông Trần Thanh Cung; ông Lê Văn Thảo  và ông Đoàn Minh Sơn - Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng công ty.

* Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thể giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 16/5/2013.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland (mã HLD-HNX) bổ nhiệm ông Bùi Đức Thịnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Đinh Thị Minh Hằng giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Phạm Cao Sơn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, giữ chức Giám đốc công ty.

* Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) thông báo ông Hồ Gia Bảo thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và ông Hồ Phương Nam được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, kể từ ngày 15/5/2013.

* Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL-HOSE) công bố quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hồng, kể từ ngày 14/5/2013.