08:02 18/07/2017

BHS thông báo hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng sáp nhập

P.V

Khối lượng cổ phiếu được hoán đổi thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) là 297.874.449 cổ phiếu BHS

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa có địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa có địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Theo giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/7/2017 thông qua đợt phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (84 61) 383 6199 - Fax: (84 61) 383 6213.

Cổ phiếu được hoán đổi: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Số lượng cổ phiếu được hoán đổi: 297.874.449 cổ phiếu.

Phương thức phân phối: Khối lượng cổ phiếu được hoán đổi thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT): 297.874.449 cổ phiếu BHS.

Tỷ lệ thực hiện quyền:
1:1,02. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS sẽ nhận được 1,02 cổ phiếu SBT phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính. Ví dụ: cổ đông A sở hữu 90 cổ phiếu BHS, với tỷ lệ hoán đổi 1: 1,02 thì cổ đông A sẽ được nhận 90 x 1,02 = 91,8 cổ phiếu SBT, làm tròn thành 91 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 sẽ không tính.

Quy định về hạn chế chuyển nhượng: tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ.

Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: cổ đông B sở hữu 1.530 cổ phiếu BHS, trong đó có 1.220 cổ phiếu là tự do chuyển nhượng và 310 cổ phiếu là hạn chế chuyển nhượng. Với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,02, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là 310 x 1,02 = 316,2 cổ phiếu, làm tròn thành 316 cổ phiếu. Số cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng là 1.220 x 1,02 = 1.244,4 cổ phiếu, làm tròn thành 1.244 cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2017.

Cổ phiếu BHS có ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 29/8/2017 và hủy niêm yết từ ngày 30/8/2017. Bắt đầu từ ngày 1/9/2017 cổ phiếu BHS không còn giá trị để giao dịch mua bán, chuyển nhượng. (Lịch thực hiện nếu có thay đổi theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có liên quan sẽ được Công ty thông báo sau).

Đối tượng được thực hiện hoán đổi cổ phiếu: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt ngày 31/8/2017.

Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền: Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu BHS: Cổ đông làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký thực hiện tại các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu BHS: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi (mang theo chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa) từ ngày 8/9/2017 tại: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa. Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (84 61) 383 6199. Fax: (84 61) 383 6213.

* Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
Địa chỉ: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Website: http://www. ttcsugar.com.vn
Điện thoại: (84 66) 3753 250. Fax: (84 066) 3839 834
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Website: http://www.bhs.com.vn
Điện thoại: (84 61) 383 6199. Fax: (84 61) 383 6213
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84 4) 3928 8080. Fax: (84 4) 3928 9888
Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Website: http://www.bvsc.com.vn    
Điện thoại: (84 8) 3914 6888. Fax: (84 8) 3914 7999.