10:02 05/01/2012

BHT chuyển đổi 20 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu

Mai Anh

Dự kiến ngày 20/1, công ty sẽ thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu BHT trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu BHT trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (mã BHT-HNX) thông báo thông qua việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 1/6/2011, công ty đã phát hành 200.000 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này là 20 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất 12%/năm.

Công ty sẽ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách để chuyển đổi trái phiếu từ ngày 17/1/2012. Ngày dự kiến chuyển đổi là ngày 20/1. Sau khi chuyển đổi, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 26 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.

Ngày 31/1/2012, công ty sẽ thanh toán lãi trái phiếu bằng tiền tại Trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, số 24/22, Trung Kính – Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội. Toàn bộ tiền lãi của trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC chi trả cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt.

Công ty sẽ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ quý 1/2012.