11:50 24/11/2009

BHV tạm ứng cổ tức 30% bằng tiền

N.Anh

Ngày 18/12/2009, BHV sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30% - 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu BHV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu BHV từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 2/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (mã BHV-HNX).

Theo đó, ngày 18/12/2009, BHV sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 30% - 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại phòng Tài chính - Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến - xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BHV vào những ngày 1, 2 và 3/12/2009.