09:40 18/12/2008

BHV trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 19/1/2009, BHV sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 30%

Biểu đồ giá cổ phiếu BHV từ tháng 3/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ giá cổ phiếu BHV từ tháng 3/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 31/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera (BHV-HASTC).

Theo đó, ngày 19/1/2009, BHV sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 30% - 1 cổ phần được nhận 3.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến - xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán BHV vào các ngày 30, 31/12/2008 và 2/1/2009.