10:21 16/05/2013

Bí mật trong logo của các thương hiệu nổi tiếng

Thanh Hải

Họ đã lồng ghép trong logo của mình những dấu hiệu đặc biệt