16:09 22/03/2010

Bị phạt 165 triệu đồng vì sử dụng tin nội bộ để đầu tư

N.Anh

Ba cổ đông nội bộ KSH bị phạt 165 triệu đồng do sử dụng thông tin nội bộ để mua cổ phiếu KSH

Trụ sở Hamico.
Trụ sở Hamico.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định số 186, 187 và 188/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đào Thị Kiều, bà Nguyễn Thị Nhung và ông Nguyễn Văn Giống do có hành vi giao dịch nội bộ đối với cổ phiếu KSH.

Cụ thể, bà Đào Thị Kiều, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (mã KSH-HOSE) đã tiết lộ thông tin nội bộ về việc triển khai dự án khai thác mỏ vàng Sa Khoáng của Hamico cho bà Nguyễn Thị Nhung và ông Nguyễn Văn Giống để giao dịch cổ phiếu KSH trước khi thông tin này được công bố, hành vi của bà Đào Thị Kiều đã vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Chứng khoán.

Trong tháng 9/2009, bà Nguyễn Thị Nhung đã sử dụng thông tin nội bộ về việc triển khai dự án khai thác mỏ vàng Sa Khoáng của Hamico để mua, bán chứng khoán KSH, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Chứng khoán.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Nhung là cổ đông lớn đã thực hiện giao dịch làm thay đổi vượt quá 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của KSH mà không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Chứng khoán.

Trong tháng 9/2009, ông Nguyễn Văn Giống đã sử dụng thông tin nội bộ về việc triển khai dự án khai thác mỏ vàng Sa Khoáng để mua, bán chứng khoán KSH, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đào Thị Kiều, phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 27 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 36/2007/NĐ-CP).

Đối với bà Nguyễn Thị Nhung phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định 36/2007/NĐ-CP; phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.
 
Đối với ông Nguyễn Văn Giống phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.