15:34 30/07/2009

Bị phạt 50 triệu đồng vì cho khách hàng bán khống cổ phiếu

N.Anh

IRS đã để cho khách hàng thực hiện giao dịch bán chứng khoán FPT, ACB, VSP, SSI khi không sở hữu chứng khoán

Ngày 29/7/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS).

Cụ thể, từ ngày 24/2/2009 đến ngày 28/5/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã để cho khách hàng thực hiện giao dịch bán chứng khoán FPT, ACB, VSP, SSI khi không sở hữu chứng khoán, vi phạm quy định tại khoản 9 Điều 71 Luật Chứng khoán.
       
Do đó, theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán phạt IRS số tiền 50 triệu đồng.