14:58 16/02/2013

“Bí quyết” trở thành doanh nhân thành đạt

P.V

Trên con đường để trở thành doanh nhân thành đạt, mỗi người lại có một cách đi riêng để tìm đến thành công

Khát vọng làm giàu luôn là động lực để bất kỳ mọi người vươn lên trong học tập và lao động. Nhưng để trở thành một doanh nhân thành đạt, mỗi người lại có một con đường riêng<i> - Nguồn: HTV.</i><br>
Khát vọng làm giàu luôn là động lực để bất kỳ mọi người vươn lên trong học tập và lao động. Nhưng để trở thành một doanh nhân thành đạt, mỗi người lại có một con đường riêng<i> - Nguồn: HTV.</i><br>