14:00 29/12/2015

Bia Việt Hà sắp IPO

Hà Anh

Số cổ phần bán đấu giá công khai là 18,7 triệu với số tiền thu về dự kiến đạt tối thiểu 187 tỷ đồng

Một trong những sản phẩm của Công ty Việt Hà.<br>
Một trong những sản phẩm của Công ty Việt Hà.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà.

Công ty có trụ sở chính đặt tại 254 phố Minh Khai, Hà Nội. Sản phẩm chính của công ty là Bia Việt Hà, Nước tinh khiết Opal...Hiện tại, Việt Hà là doanh nghiệp 100% của Nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội. Thời gian đấu giá là ngày 26/1/2016 tại HNX.

Sau cổ phần hóa, dự kiến vốn điều lệ của Công ty Việt Hà đạt 769 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 76,9 triệu cổ phần - trong đó Nhà nước nắm giữ 51% - tương đương 39,2 triệu cổ phần; 258 nghìn cổ phần được chào bán ưu đãi cho người lao động, tương đương 0,34% vốn điều lệ.

Nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư qua đấu giá được chào bán 18,7 triệu cổ phần mỗi đối tượng, tương đương 24,33%; cổ phần bán đấu giá công khai là 18,7 triệu cổ phần, chiếm 24,33% với số tiền thu về dự kiến đạt tối thiểu 187 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty Việt Hà đang quản lý, sử dụng các lô đất sau phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức thuê đất gồm: 254 phố Minh Khai, 493 phố Trương Định; 87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; 11-13 phố Nguyễn Chí Thanh, 96 phố Hàng Trống, 18 Hàng Thiếc, số 3 Quán Sứ - Hà Nội và số 300 Trường Chinh, Tp. Nam Định.

Tính đến hết quý 3/2015, tổng tài sản của công ty đạt trên 668 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 598 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 214 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,3 tỷ đồng đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 - 2018 được đề ra với chỉ tiêu doanh thu trên 300 tỷ đồng mỗi năm và lợi nhuận tăng dần từ 10 tỷ đồng năm 2016 lên mức 19,6 tỷ đồng.