15:17 13/09/2009

BIC bảo hiểm cho hai công trình thủy điện của Sơn La

M.Đức

Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) nhận bảo hiểm cho hai công trình thủy điện của Sơn La với tổng mức trách nhiệm 490 tỷ đồng

Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa ký hợp đồng bảo hiểm cho hai công trình thủy điện của Sơn La với tổng mức trách nhiệm 490 tỷ đồng.

BIC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt và trách nhiệm đối với bên thứ 3 cho công trình thủy điện Nậm Công và công trình thủy điện Nậm Sọi. Tổng mức trách nhiệm của BIC là 490 tỷ đồng.

Công trình thủy điện Nậm Công, Nậm Sọi là 2 dự án nằm trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015 đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-BCN ngày 24/4/2007 và UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/1/2007.

Công trình thủy điện Nậm Công có công suất 10 MW, sản lượng trung bình năm dự kiến 39,184 triệu KWh; công trình thủy điện Nậm Sọi có công suất 9 MW, sản lượng trung bình năm dự kiến 35,11 triệu KWh. Dự kiến hai công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất vào tháng 6/2010.