15:32 01/07/2011

BIC bảo hiểm toàn bộ tài sản cho Tập đoàn VinGroup

Minh Đức

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa ký với VinGroup hợp đồng bảo hiểm với tổng mức trách nhiệm gần 200 triệu USD

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Land thuộc nhóm dự án BIC bảo hiểm.
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Land thuộc nhóm dự án BIC bảo hiểm.
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa ký với Tập đoàn VinGroup hợp đồng bảo hiểm tài sản/gián đoạn kinh doanh và trách nhiệm công cộng.

Theo đó, BIC sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm, xây dựng cho VinGroup và các công ty thành viên. Tổng mức trách nhiệm của BIC theo hợp đồng này lên tới gần 200 triệu USD.

Tập đoàn VinGroup là một trong những tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Những dự án bất động sản mang thương hiệu Vincom được bảo hiểm tại BIC như tòa tháp Vincom Centre Hà Nội, tòa tháp Vincom Eden B, khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Land, khu đô thị sinh thái Vincom Village, Khu phức hợp Royal City…

BIC đã tham gia trong các dự án đồng bảo hiểm cho Tập đoàn VinGroup từ năm 2006 với vị thế là công ty bảo hiểm đứng đầu, thông qua môi giới là công ty Gras Savoye Willis.

Từ việc chỉ cung cấp sản phẩm bảo hiểm tài sản trong giai đoạn đầu hợp tác, BIC đã được tham gia cấp các đơn bảo hiểm xây dựng cho một số công trình của tập đoàn này từ năm 2008. Sau 5 năm hợp tác, từ tháng 7/2011, với hợp đồng bảo hiểm toàn bộ tài sản cho VinGroup, BIC sẽ chính thức cấp đơn bảo hiểm trực tiếp cho Tập đoàn.