17:23 28/03/2013

BIC bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

BIC bổ nhiệm ông Trần Hoài An, Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc BIC từ ngày 1/4

Ông Trần Hoài An.<br>
Ông Trần Hoài An.<br>
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC-HOSE) thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Theo đó, BIC bổ nhiệm ông Trần Hoài An, Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV HCM giữ chức vụ phó tổng giám đốc từ ngày 1/4.

Theo phân công nhiệm vụ mới, kể từ ngày 1/4/2013, ông An giữ chức vụ Phó tổng giám đốc BIC, phụ trách phát triển khách hàng khu vực phía Nam, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Hồ Chí Minh.

Ông Trần Hoài An sinh năm 1968. Trước khi công tác tại BIC, ông An đã từng công tác trong ngành Hải quan. Ông An gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009.

Trước đó, BIC đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đào Chí Cương do ông này được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long, kể từ ngày 15/3/2013.

Hiện, Ban giám đốc BIC có 6 thành viên gồm: ông Tôn Lâm Tùng làm Tổng giám đốc và 5 phó tổng giám đốc gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Trần Trung Tính, ông Vũ Minh Hải, bà Đoàn Thị Thu Huyền và ông Trần Hoài An.