11:22 08/04/2011

BIC được chấp thuận nguyên tắc niêm yết tại HSX

Hoàng Vũ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) vừa chấp thuận nguyên tắc niêm yết 66 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

BIC dự kiến thời điểm chào sàn vào cuối tháng 5/2011.
BIC dự kiến thời điểm chào sàn vào cuối tháng 5/2011.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) vừa có công văn số chấp thuận nguyên tắc niêm yết 66 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC).

Trên cơ sở chấp thuận này, BIC sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/4/2011 để thực hiện lưu ký chứng khoán, hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo quy định và yêu cầu của HSX để được chấp thuận chính thức vào đầu tháng 5/2011.

Thời điểm chào sàn dự kiến sẽ thực hiện vào cuối tháng 5/2011.

BIC đã cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức hoạt động sang tổng công ty cổ phần từ tháng 10/2010. Hiện nay, BIC là 1 trong sáu công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. BIC có vốn điều lệ là 660 tỷ đồng, có hơn 520 nhân viên làm việc tại 21 công ty thành viên, 80 phòng kinh doanh trên toàn quốc và 2 công ty tại nước ngoài.