16:12 05/09/2011

BIC lãi trước thuế đạt hơn 60 tỷ đồng trong 8 tháng

Hà Anh

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (mã BIC-HSX) công bố kết quả kinh doanh đến tháng 8/2011.

Mạng lưới hoạt động của BIC được bổ sung thêm hơn 10 phòng kinh doanh.
Mạng lưới hoạt động của BIC được bổ sung thêm hơn 10 phòng kinh doanh.
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (mã BIC-HSX) công bố kết quả kinh doanh đến tháng 8/2011.

Theo đó, tổng doanh thu tính đến 31/8/2011 đạt 644,824 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 60% kế hoạch năm 2011. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 477,012 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 166,695 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 60,103 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2010, hoàn thành 60% kế hoạch năm 2011. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của BIC có mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ 2010 là 133%.

Vốn chủ sở hữu của BIC tính đến 31/8/2011 đạt 723,621 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,43%. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ của BIC đạt 292,094 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2011, BIC đã nỗ lực trong việc mở rộng quy mô và thị phần. Mạng lưới hoạt động được bổ sung thêm hơn 10 phòng kinh doanh, nâng tổng số Công ty thành viên và Phòng kinh doanh của BIC trên toàn quốc lên 21 Công ty và 87 phòng kinh doanh. Kênh phân phối Bancassurance và trực tuyến tiếp tục được đầu tư nguồn lực để mở rộng và xác định sẽ là mũi nhọn chiến lược để BIC khai thác thị trường bảo hiểm bán lẻ.

Được biết, 66 triệu cổ phiếu BIC sẽ chính thức chào sàn vào ngày 6/9/2011 với giá tham chiếu trong ngày chào sàn là 11.500 đồng/cổ phiếu.

Năm 2011, BIC đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.085,5 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 716,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, ROE đạt 11,4%, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 8%.