14:36 18/04/2011

BIC: Lợi nhuận quý 1 chủ yếu từ đầu tư tài chính

Minh Đức

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011 với 26,23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Dự kiến cổ phiếu BIC sẽ chào sàn HSX vào cuối tháng 5/2011.
Dự kiến cổ phiếu BIC sẽ chào sàn HSX vào cuối tháng 5/2011.
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2011 với 26,23 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chủ yếu có từ hoạt động đầu tư tài chính.

Thông báo từ BIC cho biết, trong quý 1/2011, tổng doanh thu đã đạt 255,505 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 154,634 tỷ đồng, tăng 64% so với quý 1/2010; doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính là 74,634 tỷ đồng, tăng 210% so với quý 1/2010.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2011 của BIC đạt 26,235 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 26% kế hoạch 2011; trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm đạt 2,331 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 23,963 tỷ đồng.

Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ của Tổng công ty này đạt 272,949 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2010; tổng tài sản tại thời điểm 31/3/2011 đạt 1.285,586 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2010.

Về phát triển mạng lưới, trong quý 1/2011, BIC đã đưa vào hoạt động 2 công ty thành viên mới là BIC Bắc Bộ và BIC Sài Gòn, mở mới hàng các phòng kinh doanh trên toàn quốc, nâng tổng số công ty thành viên lên 21 và phòng kinh doanh lên 80.

Dự kiến trong quý 2/2011, BIC sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại hai địa bàn chủ chốt là Hà Nội và Tp.HCM; chính thức giới thiệu thêm kênh bán bảo hiểm qua internet bên cạnh các kênh phân phối sản phẩm bán lẻ như bancassuarance…

Về lộ trình thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu, đầu tháng 4/2011, BIC đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) chấp thuận nguyên tắc niêm yết 66 triệu cổ phiếu. Tổng công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/4/2011 để thực hiện lưu ký chứng khoán. Dự kiến thời điểm chào sàn là cuối tháng 5/2011 sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết và có chấp thuận chính thức của HSX.