11:00 29/06/2009

BIC nhận bảo hiểm 564 tỷ đồng cho Agrimeco Tân Tạo

M.Đức

Hơn 564 tỷ đồng là số tiền BIC tham gia bảo hiểm dự án của Agrimeco Tân Tạo tại Hưng Yên

BIC sẽ cung cấp gói bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và trách nhiệm đối với bên thứ ba cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo.
BIC sẽ cung cấp gói bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và trách nhiệm đối với bên thứ ba cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo.
Hơn 564 tỷ đồng là số tiền BIC tham gia bảo hiểm dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo”.

Cuối tuần qua, Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ký kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo.

Theo hợp đồng trên, BIC sẽ cung cấp gói bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và trách nhiệm đối với bên thứ ba cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo. Dự án có tổng giá trị đầu tư là hơn 908 tỷ đồng và số tiền bảo hiểm mà BIC tham gia bảo hiểm là hơn 564 tỷ đồng.

Khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo có tổng diện tích là 197 ha, nằm trên địa bàn 3 xã Vĩnh Phúc, Tân Tiến, Nghĩa Trụ thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là dự án nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006.